Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку,

підвищення кваліфікації здобувачів освіти 

вартысть навчання.jpg

Навчання в Лиманській ЗОШ №4  є безкоштовним.