top of page

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника комунального закладу

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника комунального закладу загальної середньої освіти - Лиманської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 Лиманської міської ради Донецької області


Умови конкурсу затверджені рішенням Лиманської міської ради від 16.07.2020 року № 7/82-5593 «Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Лиманської міської ради Донецької області».

Найменування та місце знаходження закладів.

- Лиманська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4 Лиманської міської ради Донецької області. Адреса: 84404, Донецька область, м. Лиман, пров. Привокзальний, 7А.

Найменування посади.

- Директор Лиманської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 Лиманської міської ради Донецької області;

Умови оплати праці.

Тарифний розряд – 17, оклад – 7676,25 грн. До заробітної плати обов’язково нараховуються доплати за престижність, вислуга років.

Кваліфікаційні вимоги.

Громадянин України, вільно володіє українською мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у Конкурсі, подає такі документи:

- заяву про участь у Конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника Конкурсу);

- копію паспорта громадянина України;

- копію документа про вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста) з додатком, що є невід’ємною частиною;

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Зазначені документи подаються особисто (або уповноваженою особою) до конкурсної

комісії у визначений в оголошенні строк, що становить 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення Конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Документи приймаються з 20.10.2020року. Адреса: Донецька область, м. Лиман, вул..

Незалежності, 15, Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради.

Кінцевий термін подачі документів: 18.11.2020р. до 16:00

Дата та місце проведення конкурсу: 04 грудня 2020р. в управлінні освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради, за адресою м. Лиман, вул.. Незалежності, 15, актова зала.

Конкурсний відбір здійснюється державною мовою за результатами:

- перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону

України «Про повну загальну середню освіту», Закону України "Про освіту" та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

- перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного

завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку

закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (наказ МОН від 19.05.2020 № 654).

Кандидати, документи яких пройшли перевірку, проходять письмове тестування.

Загальний час для проведення тестування становить 60 хвилин.

Перед проходженням тестування кожен кандидат пред'являє паспорт або інший документ, який посвідчує особу.

Із загального переліку питань на знання законодавства для кандидата обирається 30

тестових питань. Кожне питання повинно передбачати чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним. У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді, тестове питання вважається неправильно розв’язаним.

Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватися між собою. У разі порушення зазначених вимог кандидат може бути відстороненим від подальшого проходження Конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

Ситуаційні завдання вирішуються з метою об'єктивного з'ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання посадових обов'язків.

Ситуаційне завдання, вирішується письмово. Кожен кандидат вирішує одне ситуаційне

завдання. На вирішення ситуаційного завдання кандидатові надається 30 хвилин.

Ситуаційні завдання розробляються та затверджуються управлінням освіти, молоді та

спорту, з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата.

Зразок ситуаційного завдання:

До Вас, як до керівника закладу загальної середньої освіти, звернулися батьки з метою зарахування їхньої дитини у заклад освіти, керівником якого Ви є.

Опишіть алгоритм зарахування дитини у заклад. Зазначте чи може керівник закладу відмовити у зарахуванні та на яких підставах?

Публічна та відкрита презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації (далі-презентація), проводиться з метою оцінки відповідності професійної компетентності кандидата. На виступ відводиться не більше 15 хвилин.

Претенденти, які не презентували перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

Місце проведення конкурсу:  Донецька область, м. Лиман, вул.. Незалежності, 15, Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради.

Відповідальна особа щодо прийому документів: Анацька Наталія Леонідівна, тел..

0995175893. (Рижкова Анна Геннадіївна, 0953858725). osvitalyman@ukr.net

Увага! Ознайомитись з Положенням можливо за посиланням: тут

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page